stavba

Prebiehajúce stavebné práce 06.05.2019

Momentálne prebiehajú stavebné práce s dokončením výrobnej haly Punch Precision s.r.o. a taktiež sa pracuje na dokončení administratívnej budovy závodu. Predpokladaný termín dokončenia je prvý polrok 2019.

Pre spoločnosť Punch Precision, s.r.o. a taktiež spoločnosť ZF Slovakia, a.s., sa momentálne dokončujú stavebné práce pre vybudovanie prístupovej cesty ku závodom.

Pred sériová výroba v Punch Precision, s.r.o. sa plánuje v September/Október 2019.

Comments are closed.