Sme odborníkmi v oblasti kovania hliníkových výkovkov za tepla. Kovanie hliníka spája maximálnu pevnosť s húževnatosťou, a preto je považované za ideálny proces výroby ľahkých hliníkových komponentov.

Proces kovania

1. Kovanie

Samotný výrobný proces začína pílením prírezov, a teda pílením vstupného materiálu na požadovanú dĺžku a následne jeho predohrevom v záujme ľahšieho spracovania.Ďalším krokom je valcovanie: zabezpečenie vhodného rozloženia objemu prírezu pre umožnenie čo najoptimálnejšieho tečenia materiálu do formy pri kovaní.

2. Linka na zápustkové kovanie

Linka na zápustkové kovanie sa viaže s niekoľkými procesmi:

Ohýbanie – ohnutie prírezu do požadovaného tvaru  (možné viacnásobné ohýbanie).
Predkovanie – operácia zabezpečujúca tvar finálneho výkovku na približne 98%. 
Konečné kovanie – operácia zabezpečujúca tvar finálneho výkovku – spravidla kovanie  identifikačných dát. 
Odstrihnutie výronku – odstránenie nadbytočných častí výkovku.

3. Tepelné spracovanie

Tepelné spracovanie sa skladá z dvoch procesov. Obidva procesy majú za úlohu zabezpečiť vhodnú štruktúru a požadované mechanické vlastnosti výkovku (pevnosť, tvrdosť, makroštruktúra). Medzi týmito procesmi dochádza k značeniu sériového čísla a vizuálnej kontrole. Prvá časť spočíva v úprave štruktúry a mechanických vlastností výkovku. Druhá časť tepelného spracovania má za úlohu stabilizovať tieto vlastnosti – nazýva sa aj umelé stárnutie.

4. Morenie

Hotový výkovok sa povrchovo upravuje v moriacej linke v rôznych chemikáliách a oplachoch. Diel sa vyčistí od nežiadúcich povrchových defektov. Následne diely putujú do NDT linky, kde sa diely namočia do penetrantu. Následne sa opláchnu vodou a dajú sa do tmavých miestností kde sa skontrolujú pod UV svetlom. 

5. Balenie

Po tom, ako sa diely skontrolujú pod UV svetlom, sú podrobené vizuálnej kontrole a následne zabalené a pripravené pre zákazníka na ďalšie spracovanie.

Scroll to Top