Spolupatričnosť

Tvorivosť

Iniciatíva a cieľavedomosť

Dôveryhodnosť

Profesijná dokonalosť

REŠPEKT

Rešpektujeme všetky zúčastnené strany, vážime si našich ľudí a povzbudzujeme ich rozvoj. Vzájomný rešpekt je základom všetkých udržateľných vzťahov.

VÁŠEŇ

Sme nadšení z toho, čo robíme. Naše výrobky sú navrhnuté a vyrobené našim najcennejším aktívom: vášnivou skupinou ľudí.

hodnoty

ODHODLANIE

Sme odhodlaní uspieť v našom poslaní a držíme sa našej dlhodobej vízie, pričom rešpektujeme naše firemné hodnoty.

POKORA

Sme pokorní a vyhýbame sa neprimeranej sebadôvere. Veríme, že falošná dôvera je prekážkou pokroku.

Scroll to Top