Dňa 11.12.2019 sa v spoločnosti PUNCH Precision, s.r.o. uskutočnilo stretnutie s p. primátorom mesta Detva Jánom Šufliarským a poslancami mesta Detva. Riaditeľ spoločnosti PUNCH Precision, s.r.o. p. Pascal De Keyser pozval primátora a poslancov mesta so zámerom oboznámiť ich s aktuálnym stavom spoločnosti a priblížiť im plány do budúcnosti. Pozvaní hostia mali možnosť pozrieť sa do výrobných hál spoločnosti PUNCH Precision, s.r.o. a spoločnosti ZF Slovakia, a.s., do priestorov administratívnej budovy a na záver im boli odprezentované plány spoločnosti PUNCH na najbližšie obdobie. Stretnutie sa nieslo v príjemnej atmosfére, hostia sa veľa pýtali čo nás veľmi potešilo. Začiatkom budúceho roka plánuje spoločnosť PUNCH stretnutie aj s občanmi mesta Detva.

Scroll to Top