Punch Precision sa snaží byť popredným výrobcom hliníkových komponentov a zostáv na cieľových automobilových trhoch. Chceme byť uznaní ako popredný a najinovatívnejší dodávateľ kritických bezpečnostných komponentov na súčasnom trhu, ako aj na budúcom elektrifikovanom automobilovom trhu. Snažíme sa dosiahnuť spokojnosť zákazníka zameraním sa na:

ROZVOJ ZAMESTNANCOV SPOLOČNOSTI

Neustále rozvíjame vedomosti nášho tímu pravidelným školením a interným koučovaním. Spolupracujeme s našimi zamestnancami, zákazníkmi, dodávateľmi a akýmikoľvek inými obchodnými partnermi s rešpektom a úprimným spôsobom, aby sme si vybudovali silný vzťah, ktorý nám umožní dlhodobo fungovať v našom technickom odbore a priemysle. 

INVESTÍCIE DO VÝSKUMU

Investujeme do vývoja inovatívnych technológií, aby sme vyhoveli požiadavkám trhu. Použitím integrovaných systémov CAD / CAM, simulácie kovania a vlastných testovacích zariadení, integrovaného hardvérového riešenia, optimalizujeme všetky naše procesy pre návrh všetkých fáz kovania.

IMPLEMENTOVANIE SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA KVALITY

Implementujeme vhodné systémy riadenia kvality, aby sme zabezpečili najvyššiu úroveň kvality výrobkov, ako aj neustále zlepšovanie, aby sme sa stali popredným dodávateľom na našom trhu. 

INVESTÍCIE DO ŠPIČKOVEJ TECHNOLÓGIE

Investujeme do špičkovej technológie a vybavenia. Implementujeme procesy, ktoré nám umožňujú uspokojiť zákazníkov s najkonkurenčnejšími výkovkami v našom trhovom segmente.

Scroll to Top