Náš skúsený dizajnérsky a inžiniersky tím úzko spolupracuje s našimi zákazníkmi v procese kontinuálneho zlepšovania s cieľom nájsť optimálny dizajn produktu, ktorý umožní kovanie vysokokvalitných komponentov z hľadiska efektivity nákladov a produktivity.

Na oddelení industrializácie sa naši kvalifikovaní ľudia venujú rôznym činnostiam, ako napríklad:

  • Vývoj, výroba a programovanie.
  • Dizajn, zlepšovanie a inovácie.
  • Kontrola, kvalita a balenie.

S touto pracovnou silou sme schopní dosiahnuť rýchlejšie uvedenie vylepšení a vývoj nových riešení pre každodenné výzvy.

Polo-automatické značenie dielov DMC kódom

Pri výrobe dielu je treba zaistiť sledovateľnosť každého kusu. Sledovateľnosť dielov je u nás zabezpečená DMC kódom vytvoreným priamo na diely pomocou mikroúderového zariadenia, ktoré je ovládané cez PLC Siemens.

Automatický výstup z pece

Po nahriatí tyčí v peci je potrebné zabezpečiť presné uloženie tyče v čo najkratšom čase, aby sa zabezpečil bezproblémový chod ďalších strojov v procese. K tomu slúži automatický výstup z pece pozostávajúci z rýchleho dopravníku a pneumatických valcov na dostavanie do pozície a odmeranie teploty.

Automatické mazanie foriem

Pri tvárnení sa používa lubrikácia na zníženie trenia medzi povrchom dielu a zápustkou, resp. medzi strihacím nástrojom a dielom pri strihaní výronku. Pre zabezpečenie správneho nanesenia lubrikantu o požadovanej vrstve využívame automatické mazacie zariadenia ovládané pomocou PLC.

Programovanie robotov

Automatizovaný proces v našej výrobe je zabezpečený robotmi od spoločnosti ABB. Programovanie a dolaďovanie vykonávame prevažne internými kapacitami.

Scroll to Top